Úvodní stránka


Naše projekční kancelář se zabývá přípravou a tvorbou projektů staveb v oboru pozemní stavby. Jedná se o projekty novostaveb, stavební úpravy stávajících objektů či jejich rekonstrukce.

 

Projektová dokumentace stavby může být zpracována v jednotlivých stupních projektu od studie a dokumentace pro územní rozhodnutí přes dokumentaci pro ohlášení stavby a pro stavební povolení, pro dokumentaci pro výběr dodavatele a pro provedení stavby. Dále provádíme dokumentace skutečného provedení či pasport stavby. Pro mnoho investorů je výhodná takzvaná jednostupňová dokumentace sloužící jak pro jednání s úřady, tak pro výběr dodavatele a vlastní realizaci.

 

Při práci na projektech spolupracujeme v případě zájmu investora s architekty. Dále spolupracujeme s odborníky z řad jednotlivých profesí jako je elektro, vzduchotechnika, statika, požární bezpečnost staveb či zdravotní technika a činnosti specialistů z jednotlivých profesí koordinujeme.

Kontaktujte nás
Jsme na Facebooku