Nabídka služeb


Příprava zakázky

Zajištění veškerých nezbytných podkladů, průzkumu, zaměření a posudků.

 

Vypracování všech stupňů projektové dokumentace

Zpracování architektonické studie, dokumentace pro územní řízení, stavební řízení, výběr dodavatele, provedení stavby včetně autorského dozoru dokumentace klienskách změn, skutečného provedení stavby a zjednodušené dokumentace skutečného provedení (pasporty staveb).

Specializujeme se na veškeré stavby v oboru pozemních staveb (novostaveb i rekontrukcí) jako jsou objekty pro bydlení, obchod, kulturu, administrativu, sport, školství, zdravotnictví, výzkum, služby, zemědělství, výrobu a skladování.

Kancelář úzce spolupracuje se specialisty z oborů architektura, statika, technika prostředí staveb (vytápění a chlazení, vzduchotechnika, kanalizace, voda, plyn), elektroinstalace silnoproudé a slaboproudé, měření a regulace, požární bezpečnost staveb, rozpočty,....

Projektová dokumentace je zpracována digitálně. Výklesy jsou tvořeny ve 2D prostředí AutoCADu. Na žádost investora zajistíme vizualizace projektu ve 3D zpracované grafickým programem ArchiCAD.

Inženýrská činnost

Zajišťujeme vyřízení všech potřebných stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyjádření dotčených orgánů a správců sítí a součinnost s investorem při jednání se stavebním úřadem.

Kontaktujte nás
Jsme na Facebooku