Program Zelená úsporám

Vypracování projektu pro účely dotačního programu Zelená úsporám

Vypsání první výzvy pro příjem žádostí s celkovou předpokládanou podporou 1,4 mld. Kč se předpokládá v dubnu 2013. Výzva bude určena pro opravy rodinných domů. V roce 2013 to bude jediná vyhlášená výzva.

Příjem žádostí by měl začít v srpnu 2013, přičemž žádat o dotaci bude možné i u staveb, které byly zahájeny již 1. ledna 2013.

U jednotlivých hladin podpory rekonstrukcí budou určeny hraniční hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla a měrné roční potřeby tepla na vytápění. Dosažení parametrů se bude dokládat odborným posudkem, jeho podobu a obsah bude definovat SFŽP. Jednou z částí posudku bude průkaz energetické náročnosti budovy pro původní a nový stav.

Výše podpory (předpoklad dle dosud zveřejněných informací SFŽP)

  • Podpora 25 % nákladů při snížení potřeby tepla na vytápění objektu pro bydlení alespoň o 40 %
  • Podpora 35 % nákladů při snížení potřeby tepla na vytápění objektu pro bydlení alespoň o 50 %
  • Podpora 50 % nákladů při snížení potřeby tepla na vytápění objektu pro bydlení alespoň o 60 %
  • Výstavba rodinného domu v pasivním standardu 400 tisíc korun
  • Výstavba rodinného domu s téměř nulovou spotřebou energie 500 tisíc korun
Kontaktujte nás
Jsme na Facebooku